18.8.11

En tindrende og skrattende kvalitet

´Vind-Rum´ af Malene Pedersen,
Anholt Fyr 2007
Det Perifere Selskab forbereder sig på nye aktiviteter. Vi researcher og improviserer, med ler, toner og lyde. Men vi har også sat en retning på vores arbejde.

Vores nye aktiviteter skal rejse sig fra fem søjler / Fem principper skal I den kommende tid bære vores kunstneriske arbejde:

Punkt 1: Vores mål er at finde et kunstnerisk udtryk, vi bedst kan beskrive med disse ord: ”Vi søger noget enkelt, poetisk og næsten rituelt. Vi vil finde et udtryk med en ’tindrende’ og ’skrattende’ kvalitet, der kredser om modsætningspar som sandhed/løgn, ødelæggelse/opbygning, konflikt/harmoni, tavshed/larm”.

Punkt 2: Vi er særlig optaget af det ordløse, sanselige udtryk, fordi vi søger at udvide verden og undgå snævre fortolkninger eller håndfaste sandheder. Vi vil skabe kunst, som åbner for publikums egne tolkninger og for nye versioner og visioner.

Punkt 3: De enkelte, kunstneriske elementer skal beriges i det tværkunstneriske samspil. De skulpturelle værker kan f.eks. få en ny dimension i samspillet med musikalske improvisationer eller videoprojektioner.

Punkt 4: Vi vil undersøge den nordiske/nordatlantiske region og har særlig fokus på de vilkår og kvaliteter, som havet, landskabet og lyset/mørket repræsenterer i denne del af verden.

Punkt 5: Den arktiske skabelsesmyte ’Ravnen’ skal være et af vores råstoffer. Hensigten er ikke at reproducere myten men at bruge stemninger, arketyper og billeder fra mytens univers (kreativitet, forvandling, liv, mørke osv.) i en samtidig kontekst.